معاونت فناوری‌های نوین

معاونت فن­اوری­‌های نوین

این معاونت با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و بهره مندی از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا در دو بخش توسعه نرم افزار و پشتیبانی فنی، ارائه خدمات می نمایند.
واحد توسعه نرم افزار
کلیه خدمات برنامه نویسی،

پشتیبانی و نگهداری نرم

افزاری در مجموعه شرکت توسط واحد توسعه نرم افزار صورت میپذیرد.

واحد پشتیبانی فنی

راه اندازی و نگهداری شبکه و ارتباطات درون و برون سازمانی با کیفیت از جمله مهمترین وظایف واحد پشتیبانی فنی در مجموعه شرکت می باشد

    خانهدرباره ماپروژه هاتماس با ما